Základní doporučení

Životnost pilového pásu ovlivňuje poměrně hodně faktorů. Pokud jste spolu s námi vybrali vhodný pilový pás a chcete abyste maximálně využili jeho potenciál po celou dobu jeho životnosti je důležité dodržovat následující body.
1. Nastavení parametrů
Nastavte řezné parametry dle rozměru a normy děleného materiálu
2. Upnutí materiálu
Zkontrolujte zda jste dobře upnuli dělený materiál. Sebemenší vibrace nebo protočení děleného materiálu může poškodit pilová pás.
3. Kontrola vedení pilového pásu
Pravidelně kontrolujte a seřizujte vedení pilového pásu. Opotřebení vodících ložisek a tvrdo-kovových kamenů je nejčastější příčinou poškození pilového pásu. Pravidelnou výměnou vodících ložisek výrazně zvýšíte životnost tvrdo-kovových kamenů, které zajišťují správné vedení pilového pásu. Vodítka nastavte vždy co nejblíže k dělenému materiálu.

 

4. Oběžná kola
Pravidelně kontrolujte obě oběžná kola, zaměřte se na opotřebení povrchu v místě po kterém běží pás, a to hlavně na jeho kolmost a čistotu. Dále je důležité pravidelně kontrolovat správné nastavení odklonu napínacího kola a to tak aby nedoházelo ke kontaktu mezi zády pilového pásu a zadní hranou kola.

 5.Napnutí pilového pásu
Dodržujte předepsané napnutí pilového pásu. Pokud není stroj vybaven hydraulickým manometrem použijte ke kontrole napětí pilového pásu kvalitní tenzometr. V případě, že je stroj vybaven kontrolkou, která se rozsvítí v momentě kdy je pás napnutý, je důležité pravidelně provádět kalibraci koncového spínače, který zajišťuje rozsvícení této kontrolky.

6. Správná volba velikosti ozubení
Zvolte velikost ozubení dle doporučení výrobce. Velikost ozubení by měla odpovídat velikosti děleného materiálu.

7.Řezná rychlost
Zkontrolujte zda nastavená rychlost pilového pásu odpovídá doporučení v návaznosti na kvalitu děleného materiálu.

8.Posuv do řezu
Správné nastavení rychlosti posuvu do řezu provádějte podle typu stroje. U strojů tzv. sloupových jednoduše zadáte hodnotu doporučenou výrobcem pásu a u strojů s ramenem uchyceným na kloubu se budete muset orientovat podle zvuku, vibrací ramene a tvaru třísky.

9.Chladící kapalina
Do místa řezu přivádějte dostatek chladící kapaliny ve správné koncentraci. Koncentraci kapaliny pravidelně kontrolujte refraktometrem.