Vady a poškození pilových pásů

Velké opotřebení na špičkách a bočních hranách zubů

POŠKOZENÍ #1

Velké opotřebení na špičkách a bočních hranách zubů

Opotřebení zubů je pravidelné na všech špičkách a boční hrany rozvedených zubů jsou zakulaceny.

Možná příčina:

 1. Špatné zaběhnutí pásu.
 2. Příliš velká rychlost pásu pro daný typ materiálů. Tímto se generuje na špičkách pásu příliš velká teplota, která způsobuje rychlejší opotřebení pásu.
 3. Nízký posuv do řezu způsobuje, že zuby se otírají, místo aby penetrovaly. Nejčastěji nastává u materiálů, které se při obrábění vytvrzují, jako například nerezové nebo nástrojové oceli.
 4. Řezání tvrdých materiálů, například pálených konců nebo abrazivních materiálů a kompozitů.
 5. Nedostatečné chlazení v důsledku nedostatku , nesprávného poměru nebo špatným použitím chladící kapaliny.

 

POŠKOZENÍ #2

Opotřebení na obou stranách zubů

Boky zubů na obou stranách nesou stopy silného opotřebení

Možná příčina:

 1. Opotřebované (vydřený tvrdokov) nebo vadné horní dorazy ve vodítku.
 2. Špatně nastavené boční vodítka pro danou šíři pásu.
 3. Vyjíždění pásem z nedokončeného řezu.

 

POŠKOZENÍ #3

Opotřebení na jedné straně zubů

Pouze jedna strana nese stopy silného opotřebení.

Možná příčina:

 1. Opotřebovaný nákolek umožňuje zubům se dotýkat povrchu kola nebo je nesprávně na kole vést.
 2. Uvolněné, nebo špatně nastavené boční vodítka.
 3. Pás není kolmý k řezu.
 4. Při výjezdu ramene z řezu se pás otírá o řezaný kus
 5. Špičky zubů se otírají o část stoje, jako například o čistící kartáček, kryt

 

POŠKOZENÍ #4

Odštípnuté nebo ulomené zuby

Zuby poškozené vylámáním špiček a hran zubů

Možná příčina:

 1. Špatný záběh pásu
 2. Špatně zvolený pás pro danou aplikaci.
 3. Pás poškozen při špatném zacházení při rozbalování pásu
 4. Špatné založení nebo upnutí materiálu ve svěráku.
 5. Příliš vysoký posuv nebo přítlak do řezu.
 6. Pecka v materiálu

 

POŠKOZENÍ #5

Prasknuté tělo pásu nebo popraskaná zadní hrana pásu

Prasklina vychází ze zadní hrany pásu. Počátek praskliny je v místě s plochým místem na povrchu praskliny.

Možná příčina:

 1. Při přílišném stlačení vodítek směrem dolů, horní doraz ve vodítku dře o horní hranu pásu, ta se vytvrdí a praská.
 2. Příliš velký posuv do řezu.
 3. Pás sedí špatně na kolech, zadní hrana pásu dře na kole o nákolek.
 4. Opotřebované nebo vadné horní dorazy ve vodítku.
 5. Špatné napnutí pásu
 6. Vrypy na zadní hraně pásu způsobené špatnou manipulací.

 

POŠKOZENÍ #6

Vylámání zubů

Úseky zubů vylomených z těla pásu

Možná příčina:

 1. Špatný nebo žádný záběh pásu
 2. Opotřebovaný, chybějící nebo špatně nastavený čistící kartáček
 3. Příliš vysoký posuv nebo přítlak do řezu.
 4. Pohyb nebo vibrace materiálu při řezu.
 5. Špatně zvolené ozubení pro daný rozměr děleného materiálu.
 6. Špatné založení materiálu ve svěráku.
 7. Nedostatek chladící kapaliny, špatná koncentrace nebo nevhodné použití.
 8. Pecka v materiálu.
 9. Příliš nízká rychlost pásu.

 

POŠKOZENÍ #7

Třísky nalepené v zubech

Vysoká teplota nebo tlak vznikající při řezání lepí třísky do špiček a čela zubu.

Možná příčina:

 1. Nedostatek chladící kapaliny, špatná koncentrace nebo nevhodné použití.
 2. Opotřebovaný, chybějící nebo špatně nastavený čistící kartáček.
 3. Špatně zvolená rychlost pásu.
 4. Špatně zvolený posuv do řezu.

 

POŠKOZENÍ #8

Zubová mezera se naplní řezaným materiálem

Možná příčina:

 1. Příliš jemné ozubení – nedostatečná kapacita zubové mezery.
 2. Velký posuv do řezu způsobující příliš velkou třísku.
 3. Opotřebovaný, chybějící nebo špatně nastavený čistící kartáček.
 4. Nedostatek chladící kapaliny, špatná koncentrace nebo nevhodné použití.

 

POŠKOZENÍ #9

Změna barvy špiček zubů v důsledku přílišného tepla vznikajícího třením

Na špičkách je patrná změna barvy vznikající z přílišného tepla při použití

Možná příčina:

 1. Nedostatek chladící kapaliny, špatná koncentrace nebo nevhodné použití.
 2. Příliš velká rychlost pásu.
 3. Špatně zvolený posuv do řezu.
 4. Pás nasazen zuby dozadu.

 

POŠKOZENÍ #10

Opotřebení na obou stranách zubů

Obě strany nesou stopy silného opotřebení.

Možná příčina:

 1. Odštípnuty nebo zničeny boční tvrdokovy.
 2. Boční tvrdokovy příliš utaženy.
 3. Nedostatek chladící kapaliny ve vodítkách.
 4. Nedostatek chladící kapaliny, špatná koncentrace nebo nevhodné použití.

 

POŠKOZENÍ #11

Nesouměrné opotřebení nebo poškrábání na bocích pásu

Znaky opotřebení jsou poblíž zubové mezery na jedné straně pásu a na druhé straně poblíž zadní hrany pásu.

Možná příčina:

 1. Volné boční tvrdokovy.
 2. Odštípnuty nebo zničeny boční tvrdokovy.
 3. Pás se otírá o část stoje.
 4. Vodítka roztaženy na maximální kapacitu.
 5. Akumulace třísek ve vodítkách.

 

POŠKOZENÍ #12

Velké opotřebení nebo roztemování  na zadní hraně pásu

Zadní hrana pásu bude opotřebená a oleštěná nebo bude s abnormálními vrypy na povrchu. Může být i roztemovaná.

Možná příčina:

 1. Příliš velký posuv do řez
 2. Při přílišném stlačení vodítek směrem dolů, horní doraz ve vodítku dře o horní hranu pásu.
 3. Pás sedí špatně na kolech, zadní hrana pásu dře na kole o nákolek.
 4. Opotřebované nebo vadné horní dorazy ve vodítku.

 

POŠKOZENÍ #13

Prasknutý svár

K určení zda se jedná o prasknutí ve sváru, prověřte obě strany v lomu a ujistěte se, že jsou v tomto místě známky po broušení svařeného pásu.

Možná příčina:

 1. Všechny z příčin způsobujících prasknutí pásu, mohou být také příčinou prasknutí ve sváru.

(Viz. body 5,15 a 16)

 

POŠKOZENÍ #14

Velké opotřebení pouze v malých zubových mezerách

Velké opotřebení pouze v malých zubových mezerách je známka, že je nedostatečná kapacita zubové mezery pro tvořenou třísku.

Možná příčina:

 1. Příliš velký posuv do řezu.
 2. Příliš pomalá rychlost pásu.
 3. Použití příliš jemného ozubení pro daný rozměr materiálu.

 

 

POŠKOZENÍ #15

Prasknutí pásu –Lom pod úhlem

Prasklina začíná v zubové mezeře a vede pod úhlem k zadní hraně pásu.

Možná příčina:

 1. Pás byl vystaven přílišnému krutu.
 2. Vodítka roztaženy na maximální kapacitu, způsobují přílišný krut pásu od kola k vodítku.
 3. Vodítka příliš roztažena při řezání malých kusů.
 4. Při přílišném stlačení vodítek směrem dolů.

 

POŠKOZENÍ #16

Prasknutý pás nebo napraskání od zubové mezery

Počátek praskliny je v místě s plochým místem na povrchu praskliny.

Možná příčina:

 1. Při přílišném stlačení vodítek směrem dolů.
 2. Špatné napětí pásu.
 3. Vodítka roztaženy na maximální kapacitu.
 4. Vodítka nejsou v rovině.
 5. Příliš těsné tvrdokovy.
 6. Pás má opotřebované zuby.

 

POŠKOZENÍ #17

Pás se přetáčí do osmičky

Pás nezůstává ve standartní smyčce. Plochost pásu se změnila při používání.

Možná příčina:

 1. Příliš velké napětí pásu
 2. Všechny z příčin způsobujících natažení (viz.č.18) nebo zkrácení (č.19) pásu na straně zubu.
 3. Řezání malého poloměru.

 

POŠKOZENÍ #18

Použitý pás je „dlouhý“ na straně zubů

„Dlouhý” na straně zubů je termín používaný k popisu rovinnosti pásu. Pokud pás leží na rovném podkladě, zuby jsou na venkovní straně oblouku.

Možná příčina:

 1. Tvrdokovy jsou příliš utaženy, dřou poblíž zubové mezery.
 2. Při přílišném stlačení vodítek směrem dolů, horní doraz ve vodítku dře o horní hranu pásu.
 3. Opotřebované kola na pile způsobují nerovnoměrné napětí.
 4. Příliš velký posuv do řezu.
 5. Vodítka roztaženy na maximální kapacitu.
 6. Špatné vedení pásu na kolech – zadní hrana pásu dře o nákolek.

 

POŠKOZENÍ #19

Použitý pás je „krátký“ na straně zubů

„Krátký” na straně zubů je termín používaný k popisu rovinnosti pásu. Pokud pás leží na rovném podkladě, zuby jsou na vnitřní straně oblouku.

Možná příčina:

 1. Tvrdokovy jsou příliš utaženy, dřou poblíž zubové mezery.
 2. Opotřebované kola na pile způsobují nerovnoměrné napětí.
 3. Vodítka roztaženy na maximální kapacitu.
 4. Příliš velký posuv do řezu.

 

POŠKOZENÍ #20

Prasknutý pás se podélně přetáčí

Prasknutý pás na rovném podkladu se přetáčí z jedné strany na druhou, to značí, že plochost pásu se změnila při používání.

Možná příčina:

 1. Příliš velké napětí pásu
 2. Všechny z příčin způsobujících natažení (viz.č.18) nebo zkrácení (č.19) pásu na straně zubu.
 3. Řezání malého poloměru.